Kullanım Şartları

Sürekli olarak geliştirilen teknik inovasyonlar ve ilgili yasal çerçevede meydana gelen değişiklikler nedeniyle, aşağıdaki Kullanım Şartlarını zaman zaman değiştirmemiz ve/veya tadil etmemiz gerekebilir. Bu nedenle, kullanıcılarımızın bu websitesine yapacakları her ziyaret öncesinde bu Kullanım Şartlarını incelemelerini ve her türlü değişikliği ve/veya tadili dikkate almalarını önermekteyiz.

Giriş

 

Bu website, İstanbul Beykoz Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sk. No:20, Türkiye adresinde mukim Eczacıbaşı Schwarzkopf  Kuaför Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi aracılığıyla Henkel AG & Co. KGaA (bu metinde “Henkel” olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır. Bu websitede yer alan Eczacıbaşı Schwarzkopf  Kuaför Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (bundan sonra "Eczacıbaşı Schwarzkopf" olarak anılacaktır), Henkel'in bağlı şirketleri ve üçüncü şahıslar ile ilgili bilgiler, tam bir titizlik içerisinde hazırlanmıştır. Ancak yine de bu bilgilerin tam veya doğru olduğu konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Eczacıbaşı Schwarzkopf ve Henkel bu websitenin içeriğinde yer alabilecek  hatalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu websitede yapılan ileriye dönük beyanlar, sahip olduğumuz bilgi ve kanaatler doğrultusunda verilmiştir. Ancak, bazı durumlarda Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel’in kontrolü dışında olan rekabete dayalı ve makroekonomik faktörlere dayalı oldukları dikkate alındığında, Henkel tarafından fiilen varılan sonuçlar bu ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklı olabilir. İleriye dönük beyanları tadil etmeye yönelik yasal yükümlülüklere halel getirmeksizin, Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel bu websitede yer alan ileriye dönük beyanları sürekli olarak güncellemeyebilir.

 

Bu siteye erişerek, görüntülenmesi veya yazdırılması mümkün olan aşağıdaki Genel Website Kullanım Şartlarını hiçbir kısıtlama ya da çekince olmaksızın kabul etmektesiniz.

 

BU WEBSİTE VE BURADA YER VERİLEN BİLGİLERİN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇERİSİNDE YA DA ABD VATANDAŞLARI VEYA MUKİMLERİ TARAFINDAN KULLANILMASI AMAÇLANMAMAKTA VEYA BU TÜR BİR KULLANIM İÇİN ONAY VERİLMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU KİŞİLERİN YEREL HENKEL WEBSİTESİNE VEYA HENKEL’İN ABD İŞTİRAKLERİNİN WEBSİTELERİNE ERİŞMELERİ RİCA EDİLMEKTEDİR.

 

Genel Website Kullanım Şartları

                                                    

1.     Telif Hakkı Kanunu

 

Sitemizin sayfaları (içerikler, yapı) telif hakkıyla korunmaktadır. Özellikle, her türlü çoğaltma, adaptasyon, tercüme, elektronik araçlarla yapılanlar dahil olmak üzere diğer araçlarda saklama ve işleme telif hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu işlemlerin kısmen ya da tamamen gerçekleştirilmesi için Henkel AG & Co. KGaA’dan önceden yazılı izin alınması gerekmektedir. Bilgi veya verilerin herhangi bir şekilde çoğaltılması, özellikle metinlerin ya da belirli kısımlarının veya (Henkel basın fotoğrafları hariç) görüntü materyallerinin kullanılması ya da diğer tüm kullanım veya dağıtım işlemleri için Henkel’den önceden yazılı izin alınmalıdır. Dağıtma ve çoğaltma hakları Henkel’e aittir.

 

Henkel basın fotoğrafları yalnızca editoryal amaçlarla kullanılabilir. Editoryal amaçlarla çoğaltılan ve/veya elektronik ortamda değişiklik yapılan Henkel basın fotoğraflarında "© [Yıl] Henkel AG & Co. KGaA. Her hakkı saklıdır" telif hakkı notu yer almalıdır. Yeniden basım ücretsizdir ancak dosyalarımızın bir kopyasını talep etmekteyiz.

© 2016 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Her hakkı saklıdır

 

2. Ticari Markalar

 

Henkel Oval ve Schwarzkopf Professional ve Indola logoları, “Henkel - Excellence is our Passion” ve "Together. A passion for hair.” ifadeleri ile tüm ürün isimleri ve/veya bu sayfalarda yer alan ürün görünümleri Henkel AG & Co. KGaA’nın, iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin veya lisans verenlerinin tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markaların izinsiz kullanılması ya da suiistimali açıkça yasaklanmıştır ve ticari marka kanununun, telif hakkı kanununun, diğer fikri mülkiyet haklarının ya da haksız rekabet kanununun ihlaline yol açacaktır.

 

3. Üçüncü Şahıs Websiteleri için Sorumluluk Reddi

 

a. Bu websitenin sayfaları, üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içeriği Henkel tarafından bilinmeyen başka websitelerine linkler (“hiperlinkler”) içerir. Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel yalnızca bu websitelerine erişimi kolaylaştırmaktadır ve içerikleri konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Üçüncü şahıs websitelerine verdiğimiz linkler yalnızca gezintinizi kolaylaştırma amacı taşımaktadır. Link verilen sayfalarda yer alan beyanlar, bize ait değildir. Aksine, websitemizin sayfalarında link verilen tüm üçüncü şahıs sayfalarının içeriklerinin bizimle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça beyan etmekteyiz. Özellikle, bu sayfalarda yer alan üçüncü şahıs haklarının veya kanuni hükümlerin ihlalleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

b. Henkel’in websitesinde hiperlink verilen websiteleri ile ilgili olarak, bu sayfaların içeriğinden, sayfalarda yer alan ürünlerin satışından ve bunlarla ilgili siparişlerin yönetilmesinden yalnızca bu websitelerin sahipleri sorumludur.

 

4. Genel Sorumluluk Reddi

 

Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel’in bu websitesinin kullanımından doğan zararlarla ilgili her türlü sorumluluğu – haksız fiil dahil olmak üzere hukuki nedeni dikkate alınmaksızın – yalnızca kasıtlı ya da ağır suiistimalden kaynaklanan zararlarla sorumludur. Esaslı sözleşme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel’in zorunlu bir sorumluluk taşıması halinde, söz konusu zararlara istinaden yapılacak tazminat taleplerinin toplam tutarı öngörülebilir zararlarla sınırlı olacaktır. Bu durum, Henkel’in ilgili mevzuat ya da verilen garantiler kapsamında taşıdığı sorumluluğu etkilemeyecektir. Yukarıda sorumluluk sınırlandırması yaşamsal zarar, fiziksel yaralanma ya da kişinin sağlığına zarar verilmesi durumlarında da geçerli olmayacaktır.[ÖG1]

 

Henkel websitelerinin virüs içermemesini sağlamak için büyük çaba göstermektedir ancak hiçbir virüs olmadığı konusunda garanti vermemiz mümkün değildir. Bu nedenle, belge ve veri indirmeden önce (örneğin virüs tarayıcısı kullanarak) virüslere karşı yeterli koruma sağlamak için özen gösterilmesini tavsiye etmekteyiz.

 

Henkel websitesinde sunulan hizmetlerin hata veya yanlış içermeyeceği ya da kullanılabilir olacağı konusunda bir garanti vermemektedir.

 

5. Tahminler ve Niyet Beyanları

 

Bu internet sitesinde yer alan ileriye dönük beyanlar, sahip olduğumuz bilgi ve kanaatler doğrultusunda verilmiştir. Ancak, bazı durumlarda Henkel’in kontrolü dışında olan rekabete dayalı ve makroekonomik faktörlere dayalı oldukları dikkate alındığında, Henkel tarafından fiilen varılan sonuçlar bu ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklı olabilir. İleriye dönük beyanları tadil etmeye yönelik yasal yükümlülüklere halel getirmeksizin, Eczacıbaşı Schwarzkopf  ve Henkel bu websitede yer alan ileriye dönük beyanları sürekli olarak güncellemeyebilir.

 

6. Henkel Ürünleri

 

Bu internet sitesinde gösterilen markalar / ürünler, Henkel’in dünya genelindeki şirketlerinde satışa sunulan markaların / ürünlerin örnekleridir. Henkel gösterilen bir markanın / ürünün ülkenizde mevcut olduğu yönünde bir garanti vermemektedir.

 

Çeşitli Hükümler

 

Bu Genel Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, bu Genel Kullanım Şartlarının açıkça dışında tutulan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması dikkate alınmamaktadır. İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bu websitesinden doğan tüm anlaşmazlıklar, İstanbul (Çağlayan) Adliyesi mahkemelerinin yargı yetkisi dahilinde çözümlenecektir. Bu Genel Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmü geçersiz bulunduğu takdirde, bu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.