Skip to Content

Kullanım Şartları

Sürekli olarak geliştirilen teknik inovasyonlar ve ilgili yasal çerçevede meydana gelen değişiklikler nedeniyle, aşağıdaki Kullanım Şartlarını zaman zaman değiştirmemiz ve/veya tadil etmemiz gerekebilir. Bu nedenle, kullanıcılarımızın bu websitesine yapacakları her ziyaret öncesinde bu Kullanım Şartlarını incelemelerini ve her türlü değişikliği ve/veya tadili dikkate almalarını önermekteyiz.

 

Giriş

Bu websitesi size Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş., Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No 8, Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14, Tepeüstü Ümraniye, 34771, İstanbul –Türkiye, tarafından sunulmaktadır.Bu websitesindeki Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Henkel AG & Co. KGaA (bundan böyle birlikte veya ayrı ayrı “Henkel” olarak anılacaktır), Henkel’in bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Henkel yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Henkel tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Henkelin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Henkel’in işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

İŞBU WEBSİTESİ VE İÇERDİĞİ BİLGİLERİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VATANDAŞLARINCA VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İKAMET EDENLER TARAFINDAN KULLANIMI AMAÇLANMAMAKTA VE ONAYLANMAMAKTADIR. MEVZU BAHİS ŞAHISLARIN KENDİ YEREL HENKEL WEBSİTELERİNE VEYA HENKELİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KURULU BAĞLI ŞİRKETLERİNE AİT WEBSİTELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR. 

1.  Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Henkel’in öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Henkel’in basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Henkel’in yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları Henkel’e aittir.

Henkel’in basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Henkelin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır ""© [Yıl] Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır"".Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2019 Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul. Tüm hakları saklıdır 

2. Markalar

Bu sayfalarda bulacağınız Henkel’in Oval logosu, Schwarzkopf Professional ve Indola logoları, “Henkel - Excellence is our Passion” ve "Together. A passion for hair.” ifadeleri  ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama 

a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Henkel tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Henkel yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 

b. Henkel’in websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur.

4. Yasal Uyarı 

Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Henkel’in sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Henkel’in zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Henkel’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. 

Henkel kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) 

Henkel’in websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Henkel tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Henkel’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Henkel’in işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 

6. Henkel Ürünleri

Bu websitesinde Henkel’in dünya çapındaki kuruluşlarında bulunan markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Henkel bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. 

Çeşitli Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir.